Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) vás infomujeme, že v souvislosti s vaším členstvím v klubu TJ Jawa Pecerady, z.s., IČ 47082852 se sídlem Pecerady, 257 41 Týnec nad Sázavou. (dále jen: „správce“).

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat vaše:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. rodné číslo,
 4. adresu místa pobytu,
 5. e-mail,
 6. telefonní číslo,
 7. průkazové fotografie,
 8. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Výše uvedený účel je, ve smyslu Nařízení, oprávněným zájmem správce údajů a tyto údaje jsou tedy zpracovány bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

Infomujeme vás, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 8 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Infomujeme vás, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Infomujeme vás, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Fotbalové asociaci České republiky, FAČR
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny FAČR na základě směrnic FAČR a s tím souvisejícími činnostmi
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi
 • identifikace na soutěžích
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Informujeme vás o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemůžete stát členem našeho klubu.

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Pecerady, 257 41 Týnec nad Sázavou
Email: info@fotbalpecerady.cz
Telefon: +420 734 204 403