Stručná pravidla softballu

Hřiště

Hriště má tvar pravoúhlé kruhové výseče o poloměru min. 70 m.  Skládá se z vnitřního a vnějšího pole a zámezí.

Družstvo

Se skádá z devíti hráčů (respektive 9 jich nastupuje do hry), kteří mají specifické úkoly v obbraně (v poli) – rozestavení a kteří jsou si v podstatě rovnocenní ve hře v útoku ( na pálce), kam nastupují jeden po druhém podle předem stanoveného pořadí.

Hra

Začíná tak, že domácí družstvo nastoupí do obrany (do pole) a hostující začíná v útoku (na pálce). Pálkaři se snaží odpálit nadhozený míč a dotknout se postupně 1., 2., 3. a domácí mety, čímž družstvo získá jeden bod. Družstvo v obraně se jim v tom snaží zabránit a postupně vyřadit (vyautovat) 3 hráče soupeře. Jakmile se jim to podaří, oba týmy si vymění role – obránci jdou na pálku a pálkaři do pole. Době, kdy se oba týmy vystřídají v obou rolích, se říká směna. Softballový zápas se hraje na 7 takových směn.

Obrana

Ústřední postavou obrany je nadhazovač, který nadhazuje míč soupeřovým pálkařům. Snaží se přitom soupeři odpal znesnadnit, ať už rychlostí nadhozu, technikou (točené nadhozy) anebo umísťováním. V tom mu pomáhá chytač, který jej diriguje, chytá neodpálené nadhozy a vrací je do hry. Rozhočí přitom nadhozy rozlišuje na dobré (striky – takové, které proletí zónou mezi podpažím a koleny pálkaře a nad šířkou domácí mety) a špatné (bally – ostatní). Švihne-li však pálkař po jakémkoli nadhozu (i mimo zónu) nadhoz je automaticky počítán za dobrý.
Pákař se musí pokusit odpálit nejpozději třetí dobrý nadhoz, jinak je aut (vyřazen ze hry). Naopak nadhazovač může pálkaři nadhodit maximálně 3x špatně, za čtvrtý takový nadhoz dostane pálkař první metu zdarma a odpalovat jde další člen družstva.

Autování pálkařů a běžců

Kromě vyřazení nadhazovačem existují ještě další základní způsoby, jak znemožnit pákarům udělat bod.
Pálkař nebo běžec je aut, jestliže

  • polaři chytí odpálený míč rovnou ze vzduchu, aniž se dotkl země (platí jen pro pálkaře, běžec ale může běžet dál až po onom chycení)
  • polaři po odpalu přihrají míč na první metu dřív, než na ni doběhne pálkař
  • polař s míčem se jím dotkne pálkaře nebo běžce kdekoliv mezi metami (na metách jsou chráněni)
  • polař zahraje míč na metu, kterou běžec vynechal, nebo minul

Útok

Páklař se snaží odpálit nebo „ulejt“ míč tak, aby soupeři znemožnil nebo znesnadnil jeho zpracování a doběhl minimálně na první metu. Tam již rozhoduje sám (s pomocí kouče), zda poběží dál (na druhou, třetí, domácí metu) s rizikem, že bude polaři mezi metami vyřazen dotykem. Na kterékoli metě se přitom může zastavit (je chráněn proti autování) a počkat na další odpal svého spoluhráče. Nejlepší, čeho může pálkař dosáhnout, je tzv. „homerun“ – odpal přes celé pole až za plot, což znamená automaticky bod nejen pro něho, ale eventuálně i pro další běžce, kteří v té době byli na metách.

Oficiální pravidla

Oficiální pravidla platná pro české soutěže v letech 2014 – 2017.  Ke stažení zde.
Jedná se o oficiální překlad pravidel ISF.