25. 08. 2021.

Návštěvní řád – epidemiologický dodatek


Z důvodu aktuálních epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je umožněna účast diváků na sportovních utkání na základě splnění jedné z těchto podmínek (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku):

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem,
  3. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování,
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  5. osoba na místě podstoupila preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Divák svou účastí stvrzuje, že jednu z výše uvedených podmínek splňuje a současně nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a nese veškerou odpovědnost za to, pokud tomu tak ve skutečnosti není.

Divák je povinen dbát pokynů organizátora utkání v rámci kontroly splnění výše uvedených podmínek a uposlechnout jeho pokynů, pokud jejich splnění neprokáže, a dále sezavazuje dodržovat základní epidemiologická opatření, zejména dodržování rozestupů alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Dostupnost testů pro sebetestování v místě konání sportovního utkání není povinností jeho organizátora.