25. 05. 2021.

Pozvánka na valnou hromadu, 12. 6. 2021


Valná hromada fotbalového klubu TJ JAWA Pecerady, z.s. se uskuteční 12. června 2021 od 19:00 hod.

Místo: hřiště TJ JAWA Pecerady

Pro jednání této valné hromady navrhuje výkonný výbor (dále jen VV) fotbalového klubu TJ Jawa Pecerady, z.s. následující program:

1) Prezentace (začátek 18:30 hod.)
2) Kontrola přítomnosti a zahájení valné hromady
3) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady, schválení programu valné hromady
4) Volba mandátové komise
5) Volba volební komise
6) Představení zprávy o hospodaření
7) Představení zprávy o činnosti
8) Představení zprávy o činnosti mládeže
9) Představení zprávy o činnosti mužstva dospělých
10) Představení kandidátů do výkonného výboru
11) Volba členů výkonného výboru
12) Vyhlášení výsledků
13) Volba revizní komise
14) Diskuse, ostatní, ukončení valné hromady

Na valné hromadě proběhne volba nového VV.

Právo hlasovat má člen fotbalového klubu TJ Jawa Pecerady, z.s. starší 18 let, jenž má vyřešeny veškeré závazky vůči klubu a je veden v platné databázi členů k 31.5.2021. Pokud si někdo z nehrajících členů není svým členstvím jist, může si tuto skutečnost ověřit a to do 31.5.2021 na níže uvedeném mailu.

Kandidovat do VV může člen fotbalového klubu TJ Jawa Pecerady, z.s. starší 18 let, jenž má hlasovací právo a má vyřešeny veškeré závazky vůči klubu.

Přihlásit se můžete e-mailem nejpozději do 5.6.2021 na adresu info@fotbalpecerady.cz

Do předmětu mailu uveďte: kandidát do VV 2021. V obsahu pak jméno, příjmení a rok narození.